Wirtualizacja infrastruktury informatycznej

Dzięki wirtualizacji na komputerach x86 można obecnie uruchamiać wiele aplikacji i systemów operacyjnych, a cała infrastruktura staje się prostsza i bardziej wydajna. Aplikacje są wdrażane szybciej, zwiększa się wydajność i dostępność, a poszczególne operacje są automatyzowane, dzięki czemu infrastruktura może być łatwiej implementowana oraz jest tańsza w utrzymaniu i zarządzaniu.

Firma VMware jest liderem w dziedzinie infrastruktury chmury i oprogramowania do wirtualizacji. Z technologii firmy VMware korzysta ponad 500 000 organizacji, od małych firm po duże przedsiębiorstwa, ze wszystkimi firmami z listy Fortune 100 włącznie.

Oferowane przez VMware rozwiązania do wirtualizacji których podstawą jest oprogramowanie VMware® vSphere with Operations Management™ – przyczyniają się do spadku nakładów inwestycyjnych (dzięki konsolidacji serwerów) oraz kosztów operacyjnych (dzięki automatyzacji). Jednocześnie minimalizują ryzyko utraty przychodów spowodowanej planowanymi i nieplanowanymi przestojami.

Wirtualizacja serwerów

Architektura współczesnych serwerów x86 sprawia, że można na nich uruchamiać tylko jeden system operacyjny w danym momencie. Dzięki wirtualizacji ograniczenie to zostaje wyeliminowane, ponieważ system operacyjny i aplikacje są oddzielane od sprzętu fizycznego i możliwe jest utworzenie bardziej opłacalnego, elastycznego i uproszczonego środowiska. W efekcie na jednym fizycznym serwerze może być uruchomionych wiele systemów operacyjnych w ramach maszyn wirtualnych, przy czym każdy z tych systemów ma dostęp do znajdujących się na serwerze zasobów obliczeniowych.

Wirtualizacja serwerów uwalnia dodatkowy potencjał wydajnych serwerów x86. Większość serwerów korzysta co najwyżej z 15% pojemności; nie tylko jest to bardzo nieefektywne, ale również przyczynia się do nabywania coraz większej liczby serwerów i wzrostu złożoności.

VMware vSphere to kompletna platforma do wirtualizacji serwerów, która zapewnia:

  • o 80% wyższy stopień wykorzystania zasobów serwera
  • o 50% niższe koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne
  • współczynnik konsolidacji serwerów na poziomie 10:1 lub wyższym

Wirtualizacja sieci

Wirtualizacja sieci to pełna reprodukcja sieci fizycznej w ramach oprogramowania. Sieci wirtualne oferują te same funkcje i gwarancje co sieci fizyczne, ale wiążą się z niższymi kosztami operacyjnymi i większą niezależnością od sprzętu wynikającą z wirtualizacji. Ponadto zapewniają szybkie przydzielanie zasobów, niepowodujące przerw w działaniu wdrażanie, automatyczną konserwację oraz obsługę zarówno starszych, jak i nowych aplikacji.

W ramach wirtualizacji sieci do obsługi obciążeń korzysta się z usług i urządzeń sieci logicznej — w tym portów logicznych, przełączników, routerów, zapór, modułów równoważenia obciążenia sieciowego i wirtualnych sieci prywatnych. W sieci wirtualnej aplikacje działają tak samo jak w sieci fizycznej.

Ponadto można utworzyć wysoce skalowalną infrastrukturę sieciową, która na bazie oferowanego przez VMware oprogramowania do wirtualizacji sieci pozwoli uzyskać lepszą wydajność i elastyczność operacyjną, umożliwi szybsze przydzielanie zasobów, rozwiązywanie problemów i klonowanie oraz zapewni odpowiednie funkcje monitorowania, jakości i bezpieczeństwa.

VMware NSX będzie najlepszą na świecie platformą do wirtualizacji sieci, która zapewni zaawansowaną, programową, bezpieczną i mobilną sieć wirtualną do obsługi maszyn wirtualnych w ramach dowolnej uniwersalnej infrastruktury sieciowej IP.

VMware NSX łączy w ramach jednej platformy najlepsze funkcje oprogramowania Nicira NVP i VMware vCloud Network and Security (vCNS). VMware NSX udostępnia pełny zestaw elementów uproszczonej sieci logicznej i usług, w tym przełączniki logiczne, routery, zapory, moduły równoważenia obciążenia sieciowego, wirtualnych sieci prywatnych, usługi zapewnienia jakości, usługi monitorowania i odpowiednie zabezpieczenia.

Wirtualizacja desktopów

Wdrażanie desktopów w ramach outsourcingu pozwala na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby i pojawiające się możliwości. Dzięki szybkiemu i łatwemu zapewnieniu wirtualnych desktopów i aplikacji dla pracowników biurowych oraz dla pracowników zdalnych i zewnętrznych korzystających z iPadów i urządzeń z systemem Android, można obniżyć koszty i poprawić produktywność.

Oferowane przez VMware rozwiązania do wirtualizacji desktopów zapewniają odpowiednią skalowalność, spójność, bezpieczeństwo i dostępność, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy i zwiększyć produktywność.

Wirtualizacja aplikacji

Firmy wirtualizują coraz więcej swoich aplikacji i platform biznesowych warstwy 1 o znaczeniu krytycznym takich jak bazy danych, systemy ERP i CRM, systemy poczty elektronicznej, narzędzia służące do współpracy, oprogramowanie warstwy pośredniej Java, systemy analizy danych biznesowych itp.

Aby zapewnić odpowiednie poziomy usług realizowanych przez te platformy i aplikacje warstwy 1 w środowiskach wirtualnych, działy informatyczne muszą poświęcić jednakową uwagę zarówno składnikom wirtualizacji właściwym dla danego projektu oraz możliwościom zarządzania zwirtualizowanymi aplikacjami biznesowymi i monitorowania ich, jak i przestrzeganiu wewnętrznych wskazówek dotyczących ciągłości biznesowej i przywracania po awarii.

W efekcie takie zwirtualizowane aplikacje nie tylko będą działać lepiej i zapewniać większą dostępność, szybkość i elastyczność, ale również ułatwią przywracanie po awarii i będą mogły być używane w chmurze. Oferowane przez VMware rozwiązanie wirtualizacji aplikacji warstwy 1 działające na bazie oprogramowania VMware vCloud Suite poprawia jakość świadczonych usług informatycznych, upraszcza posiadaną infrastrukturę, przyczynia się do poprawy wydajności oraz eliminuje kosztowne przypadki nadmiernego przydzielania zasobów.

Wirtualizacja pamięci masowej

Wirtualizacja pamięci masowej to element warstwy pamięci masowej definiowanej programowo, który musi zapewniać poprawę wydajności i lepsze wykorzystanie dostępnego miejsca bez potrzeby nabywania dodatkowych fizycznych modułów pamięci masowej.

Wirtualizacja taka musi pozwalać na szybkie przydzielanie zasobów, aby wysoko wydajna, oszczędzająca miejsce pamięć masowa była wdrażana tak szybko, jak to dziś możliwe. Wirtualizacja ta musi również oferować ukierunkowany na obsługę maszyn wirtualnych model zarządzania pamięcią masową, który będzie intuicyjny dla administratorów systemu przejmujących większą liczbę zadań dotyczących zarządzania pamięcią w środowiskach wirtualnych. Ponadto musi pozwalać na integrację z platformą hipernadzorcy, aby korzystać z jej macierzystych przepływów pracy.

Oferowane przez VMware rozwiązanie do wirtualizacji pamięci masowej to zestaw funkcji umożliwiający utworzenie warstwy abstrakcji dla fizycznych zasobów pamięci masowej, która będzie używana, zarządzana i optymalizowana w procesie wirtualizowania tej pamięci.

Zastosowanie odpowiedniej technologii wirtualizacji pamięci masowej umożliwia zasadniczo lepsze zarządzanie zasobami tak zwirtualizowanej pamięci masowej, a także:

  • Znacznie poprawia wykorzystanie i elastyczność zasobów pamięci masowej
  • Upraszcza instalowanie poprawek systemu operacyjnego i obniża wymogi dotyczące sterowników bez względu na topologię pamięci masowej
  • Wydłuża czas działania aplikacji i upraszcza rutynowe operacje
  • Pozwala lepiej wykorzystać i uzupełnić istniejącą infrastrukturę pamięci masowej